Diensten

Bij de Bolderik ontzorgen we u graag met onze verschillende diensten bij de aanleg en beheer van een bloemrijke vegetatie. Dit doen we door het inzetten van onze kennis en expertise vanuit ecologie, natuurbeheer, bodemkunde, akkerbouw, landschapsarchitectuur en groen. De volgende diensten biedt de Bolderik aan om uw project tot een succes te maken.

1. Maatwerk

Voorbereiding

In een gesprek met de opdrachtgever brengen we de uitganspunten en wensen in kaart. Aan de hand van een deskresearch naar de bodem, voorkomende soorten en het landschap worden de eerste randvoorwaarden opgehaald. Vervolgens plannen we een veldbezoek.

De bodem, de basis

De grond heeft met haar eigenschappen een grote invloed op de bloemensoorten die op een bepaalde locatie kunnen groeien. Daarom beginnen we altijd met het nemen van grondmonsters voor chemische- en fysische analyse. Welke mineralen en sporenelementen zijn in welke verhoudingen aanwezig? Wat is de zuurgraad van de grond? We meten de hoogte van het grondwater. Daarnaast beoordelen we de grond op de aanwezige bodembiodiversiteit en of de bodem verdicht is. Bij een lage bodembiodiversiteit en/of verdichting, stellen we ons de vraag of het wenselijk is om dit te verbeteren.

Onze bloemenmengsels bestaan uit diverse wilde bloemensoorten en kruiden. In alle bloemenmengsels zitten soorten die diep wortelen waarmee ze door een verdichte laag kunnen prikken. Daarnaast hebben we voor zeer verdichte lagen speciale mengsels.

De vegetatie verteld ons meer

Een veldbezoek omvat ook een vegetatieonderzoek. We lopen transecten en determineren planten. Dit onthult veel over de biodiversiteit, bodemgesteldheid en ecologische stabiliteit. Welke planten moeten behouden blijven, en welke moeten mogelijk verdwijnen? We identificeren kansen.

Verwerking

Met de veldinformatie en de uitslagen van het laboratorium selecteren we een passend bloemenmengel (die bijdraagt aan de ecologie op uw locatie) aansluitend bij uw wensen. Mocht er in ons assortiment geen passend mengsel aanwezig zijn dan kunnen wij een opmaat gemaakt mengsel samenstellen.

Maatwerk

De Bolderik biedt een breed assortiment inheemse bloemenmengsels aan voor diverse gebieden. Toch kan het voorkomen dat u opzoek bent naar een mengsel dat ecologisch gezien nog beter bij uw omgeving past. Of dat er bij uw wensen een standaard Bolderik mengsel niet geheel aansluit. Daarom ontwikkelen wij graag mengsels op maat.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Op basis van uw wensen en de uitgangspunten van de omgeving stellen wij een mengsel samen. Dit mengsel leggen we aan u voor inclusief onderbouwing. Bij akkoord gaan wij aan de slag om het mengsel te maken.

Dit mengsel is speciaal voor u. Het recept behouden wij. Mocht u op een later moment meer locaties willen inzaaien, dan kan dat! U kunt altijd bij blijven bestellen.

Zaaien & beheer

Ontzorgen

Het inzaaien van wilde bloemenmengsels kan machinaal lastig zijn door de verschillende groottes en het gewicht van de zaden. Hierdoor is afstellen van de machine moeilijker dan bij graszaad. Ook raakt de zaadbak sneller verstopt en door ontmenging kan het zaaizaad niet goed verspreid in de grond terecht komen, het gevolg hiervan is dat geen mooie bloemenweide wordt. Hierdoor is niet elke ‘standaard’ zaaimachine geschikt. Wij kunnen u geheel ontzorgen doordat wij nauw samenwerken met gespecialiseerde partners die een uitgebreid machinepark hebben voor kleine en grote oppervlaktes. 

Bij de machinekeuze houden wij rekening met de omgeving, grondsoort en weersomstandigheden. Op deze manier voorkomen wij bijvoorbeeld (extra) verdichting van de ondergrond of andere overlast.

Na inzaai is er altijd enige vorm van beheer nodig. Voor de locaties waar de bloemenmengels worden ingezaaid kunnen wij een (ecologisch) beheerplan op maat samenstellen geheel afgestemd op degene die het beheer gaat uitvoeren. Natuurlijk zijn wij ook bereid om het beheer zelf uit te voeren.

2. Ecologisch bodemadvies

Wij weten wat het effect van een bodem en grondsoort op een vegetatie kan zijn. Een goede grond wordt niet voor niks het zwarte goud van de bodem genoemd. Heeft u te maken met een verdichte laag, een bodemziekte of een ander bodemprobleem? Met onze expertise op bodemgebied denken wij graag als zakelijk partner mee om het zaaien van een bloemenmengsel succesvol te maken.

3. Promotie

Wij begrijpen dat een bloemenmengsel voor omwonenden, aannemers en andere belanghebbenden even wennen kan zijn. Het duurt soms een tijdje voordat een bloemenmengsel volledig kleurrijk is ontwikkeld. Evenzo is het beheer anders dan van een gazon/gras. Met ons promotie materiaal ondersteunen wij graag om de omgeving enthousiast te maken. Daarvoor hebben wij verschillende communicatiemiddelen, zoals speciale informatieborden en brieven.

Met ons eigen marketingteam bedenken en  realiseren we voor iedere gelegenheid een gepersonaliseerde promotionele uiting. Wij kunnen voor uitdeel acties gepersonaliseerde zakjes maken. 

Wil je meer weten of vraag voorleggen? Neem contact met ons op!

4. Advies en cursussen

De inzaai van een bloemenmengsel brengt vaak een andere aanleg en beheer met zich mee. De juiste kennis en timing is nodig voor een goede uitvoering. De Bolderik biedt advies aan in verschillende vormen om de benodigde kennis over te dragen. Wij kunnen een aanleg- en beheeradvies op maat opstellen. Voor extra verdieping organiseren wij op aanvraag cursussen. De inhoud kan o.a. gericht zijn op inzaaien, maaibeheer, wadi’s, begrazing, versterken van de biodiversiteit, verruiging tegen gaan en bodemproblemen verhelpen.

Naarmate de vegetatie zich ontwikkeld, kan het noodzakelijk zijn om het beheer aan te passen. De eigenschappen van de locatie spelen hierbij een rol. Een bloeiend succes is voor ons net zo belangrijk als voor u. De Bolderik biedt daarom naast cursussen ook meerjarige beheerbegeleiding aan. Op de locatie(s) wordt jaarlijks gemonitord en het beheer vastgesteld. De inhoud, duur en intensiviteit passen we aan op de doelgroep.