Zaai instructie voor bloemenmengsels

Zaai instructie voor bloemenmengsels

Algemene opmerkingen

  • De zaaidichtheid is afh. van de samenstelling van het mengsel. Voor veel mengsels is ca. 1 g/m2 voldoende. Doordat het weer steeds vaker en grotere extremen kent, kan het handig zijn om een iets hogere zaaidichtheid te kiezen.
  • De natuurlijke zaaiperiode is na de zomer. Dan vallen van nature de zaden. De bodem is normaal gesproken warm en vochtig, ideaal voor een goede kieming.
  • Bij inzaai in het voorjaar, kiemen onkruidzaden vaak sneller dan jouw bloemenzaden. Is er veel onkruidzaad in de bodem aanwezig, pas dan de vals-kiembedmethode toe.
  • De laatste jaren hebben we vaker last droge (voor) zomers. Als er niet beregend kan worden, probeer dan eerder in het voorjaar te zaaien. Als na de kieming een lange droge periode aanbreekt en de jonge plantjes zijn onvoldoende diep geworteld, is de kans groot dat de kiemplantjes verdrogen.
  • Voor spreiding van risico, kiemen in de natuur zaden nooit allemaal tegelijk. Onze zaden zijn niet veredeld en dus is deze natuurlijke spreiding behouden.
  • De verschillende soorten zaden hebben verschillende omstandigheden nodig om te kiemen. Met name 1-jarige soorten kiemen pas bij een voldoende warme bodem. Andere soorten hebben eerst een koude periode nodig om te kiemen. Bij het samenstellen van onze zadenmengsels hebben we daar geen rekening mee gehouden.
  • De snelheid van kieming kan voor de verschillende soorten zaden erg verschillen. Met name 1-jarige kiemen, onder ideale omstandigheden, relatief snel, soms al binnen een week. Bij meerjarige soorten kan dit oplopen tot enkelen maanden. De snelheid van kieming wordt erg beïnvloed door de omstandigheden. Bij droog en koud weer kan dit veel langer duren en tot enkele weken of zelfs maanden oplopen.
  • Bij zaai in het voorjaar (van 1-jarigen), kan beter niet na de langste dag gezaaid worden, de kans wordt daarna te groot dat veel planten niet meer tot bloei komen.
  • Bij zaaien in het voorjaar zullen er bij meerjarige mengsels in het eerste jaar maar beperkt bloemen zijn. Pas in het tweede jaar zal er volop bloei zijn en sommige planten bloeien pas vanaf het 3e jaar.
  • Het beste resultaat bij een zaadmengsel krijg je als je in schone grond inzaait! Alle begroeiing weghalen, bodem (licht) bewerken en inzaaien. Bij aanwezigheid van onkruidzaad in de bodem, kunt u het beste de valskiembedmethode toepassen.

Voorbereidingen voor het inzaaien van bloemenweides en wilde bloemenzaden

Verwijderen van aanwezige begroeiing en het bewerken van de bodem
Eerst begin je de grond te bewerken, deze moet vrij gemaakt worden van gras en overige begroeiing. Wortelonkruiden zoals kweekgras, zuring en akkerdistel worden verwijderd, de rest wordt afgemaaid en afgevoerd. Bij grotere terreinen loont het al gauw om dit door een loonbedrijf te laten doen.
Zitten er wortelonkruiden in de bodem, dan niet freezen, want dan vermeerdert u deze.

Bij de keuze van het mengsel is het het beste om uit te gaan van de aanwezige bodem. Dus niet de bodem aanpassen aan de beplanting, maar de beplanting/ het zaadmengsel aanpassen aan de bodem. Het kost minder moeite, is duurzamer en het resultaat is normaal gesproken ook beter.

Wij proberen de bodem/het bodemleven zo min mogelijk te verstoren, dus de bodembewerking zo ondiep mogelijk uitvoeren.

Als gekozen wordt voor het verwijderen van een voedselrijke bodemlaag waarbij deze ergens anders word gebruikt, kan de nieuwe bovenlaag hard en dichtgesmeerd zijn. Deze laag met een oppervlakkige bewerking losmaken.
U kunt evt. kleine hoogteverschillen maken net als overgangen tussen voedselrijkere en voedselarme delen van het terrein, waarbij de voedselarmere grond boven komt te liggen.

Als er grond wordt opgebracht, dan moet de overgang van de ondergrond naar de opgebrachte grond zo klein mogelijk zijn door de lagen zo goed mogelijk te mengen. Een plotselinge overgang in bodemlagen, kan wortels belemmeren om door te groeien in de onderlaag.

Vervolg bewerking
Na enige tijd kun je de grond opnieuw bewerken en zaai klaar maken. Met de hand doe je dit het best met een hark, machinaal met een rotorkopeg. Deze bewerkingen zijn vergelijkbaar als bij de aanleg van een grasveld of weide.

Valskiembedmethode
Als er veel zaden van ongewenste 1-jarige soorten zijn, kun je de grond enige keren oppervlakkig bewerken met een schoffel (2-3 cm)of rotorkopeg. Dit staat bekend als het “vals kiembed methode”. Na een bewerking doe je een paar weken niets. Als er aardig wat onkruidzaad gekiemd en gegroeid is, maai je het ca. 10 cm boven de grond af en bewerk je de bodem ondiep. Dit herhaal totdat er nog maar weinig onkruidzaden meer kiemen. Nu kan er het bloemenmengsel ingezaaid worden. Deze methode geeft de(bloem)-zaden die gezaaid worden een betere uitgangspositie en een mooier beeld in het eerste jaar.

Zaai periode voor mengsels en losse soorten
De beste zaaiperiode is in augustus tot november, in deze periode vallen de rijpe zaden van nature uit de planten. Bovendien is in deze tijd de bodem opgewarmd en is bodem vochtiger.
Veelal word toch in het voorjaar ingezaaid in verband met de aanleg/oplevering van de grond. Vanaf maart -april tot begin juni kunnen 1-jarigen gezaaid worden. 2-jarigen, vaste mengsels en losse soorten kunnen het hele groeiseizoen door gezaaid worden, afh. van de samenstelling van het mengsel en afh. van de soort.
Houdt met het moment van inzaai rekening met de (on) mogelijkheid van beregening.

Het zaaien
Voor een goede regelmatige verspreiding is het mogelijk het zaad te mengen (1 op1 volume) met zand (voor grotere hoeveelheden al gauw erg zwaar) of tarwebloem of Brinta.
Het zand moet zo vochtig zijn dat het net aan het zaad vast plakt. Als het te nat is plakt alles aan elkaar en als het te droog is kunnen het zaad en het zand alsnog scheiden.

Handmatig zaaien
Het zaad kan meestal het beste breedwerpig met de hand uitgestrooid worden. Zeer dun zaaien, je zaait al snel te dik.
Verdeel de zaden in meerdere porties om niet halverwege zonder zaad te zitten en zaai zowel in de lengte als (haaks daarop) in de breedte. Zie ook op de tekening.
Voor het inzaaien van grotere percelen kan het handig zijn om vooraf zaaibanen te markeren met stokjes voor de oriëntatie.
Na inzaai kunt u het zaad oppervlakkig inharken met een grove hark en/of licht aandrukken met een grasrol o.i.d. om een goed contact te krijgen tussen zaad en grond. Vaak is stevig aandrukken al voldoende.

Inzaaien niet dieper dan het zaad dik is

Machinaal inzaaien
Oppervlakten tot ca. 5000m2 adviseren wij handmatig in te zaaien. Tijdens het zaaien moet het mengsel steeds gemengd worden, anders ontmengd het. Niet elke zaaimachine is hiervoor geschikt. Het instellen van de zaaidichtheid van de machine gaat ook wat moeilijker dan bij bv graszaad.
Het kan het handig zijn om vooraf zaaibanen te markeren met stokjes voor de oriëntatie. Machinaal zaaien kan alleen met daarvoor geschikte machines.
Voor hydroseeding wat gebruikt wordt bij dijken, taluds en erosie gevoelige terreinen verwijzen we u graag naar bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd.

Verdere instructie voor het zaaien is bij de afzonderlijke mengsels of losse soorten te vinden.

Zaai niet dieper dan de zaaddikte!