De teelt van wilde planten op ecologische kwekerij

De teelt van wilde planten op ecologische kwekerij

De teelt vindt plaats zonder chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Waar mogelijk is het werk gemechaniseerd. Door de kleinschaligheid en het type werkzaamheden, blijft er echter altijd een hoop handwerk aan te pas komen. Er wordt weinig gebruik gemaakt van zware machines, waardoor de bodem en het bodemleven minder beschadigd worden. Door o.a. gebruik te maken van graspaden en een onkruidbrander, kan er onder slechtere weersomstandigheden nog doorgewerkt worden op het land.

Door de kleinschaligheid (geen monocultuur), de teelt van plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en waar nodig het toepassen van vruchtwisseling komen plantenziekten relatief weinig voor, hetgeen de uiteindelijke zaadkwaliteit weer ten goede komt.

Bij het drogen van de zaden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen, zoals zonnewarmte en wind. Onze Nederlandse zomers laten het echter niet toe om alleen hierop te kunnen vertrouwen. Daarnaast wordt er dan ook gebruik gemaakt van kasruimte als droogruimte.

Ecologische kwekerij