Werkwijze en visie voor onze wilde plantenzaden

Werkwijze en visie voor onze wilde plantenzaden

De Bolderik garandeert soortechtheid van het zaad. Het grootste deel van ons zaad is van eigen teelt of teelten in opdracht en zijn van autochtoon, Nederlandse herkomst. Alle zaden worden per soort geoogst en geteeld. Ter aanvulling wordt er op zeer beperkte schaal, op verantwoorde wijze, in de natuur geoogst. Pas na het schonen worden de soorten gemengd, hierdoor is altijd de precieze samenstelling bij ons bekend. Soorten die kunnen kruisen, worden niet bij elkaar geteeld.

De Bolderik probeert zo veel mogelijk zelf te kweken of te oogsten, dit lukt echter niet helemaal. Bij sommige soorten lukt het niet 100% en moeten we (deels) inkopen. Het ingekochte zaad is van autochtone herkomst of grenzend daaraan. Door deze eis is het niet altijd mogelijk om het zaad biologisch in te kopen.

De samenstelling van de mengsels gebeurt zoveel mogelijk op basis van natuurlijke combinaties. Bij de verhoudingen houden wij rekening met het duizendzadengewicht, het natuurlijke kiemingspercentage van de verschillende soorten en de aantallen waarin de planten van nature voorkomen.

Elke groeiplek heeft zijn eigen specifieke eigenschappen van natuur- en beheersinvloeden, waardoor het uiteindelijke effect op een bepaalde locatie nooit 100% te voorspellen is.

Uitgangspunt bij onze mengsels, is dat graszaad op de meeste plaatsen volop in de bodem aanwezig is. De mengsels bestaan dan ook alleen uit bloemenzaden, met een enkel bijzonder grasje (b.v. bevertjes). Op deze manier krijgen de bloemzaden een betere kans om zich te vestigen en de grassen komen vanzelf wel. De samenstelling van onze mengsels komt tot uiting in de prijzen ervan. De teelt van grasachtigen vindt op grotere schaal plaats. Deze zijn daardoor goedkoper en de mengsels waarin ze zitten dus ook.

Korenbloem en klaproos