Privacy verklaring

Privacy verklaring De Bolderik

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Waarom bewaren wij uw gegevens:

 • Voor het correct verzenden van uw bestelling en factuur
 • Om achteraf eventueel problemen, zoals vermiste pakketten, te kunnen oplossen
 • Vervolg bestelling snel en soepel te laten verlopen

Welke gegevens vragen wij:

 • Voor en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer (voor overleg of als email niet werkt)
 • Emailadres
 • E.v.t. extra adresgegevens als bezorg en factuurgegevens verschillen
 • Voor bedrijven daarnaast ook Kvk en Btw nummer en emailfactuuradres

Wat zijn uw rechten:

 • Te weten welke gegevens wij van u bewaren
 • Het laten verwijderen van uw gegevens nadat de bestelling betaald is

Beveiliging

 • Onze systemen, evenals de backups zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord

Vragen en klachten
Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Als laatste mogelijkheid kunt u beroep instellen bij de civiele rechter.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
De Bolderik
Postbus 11
1693ZG Wervershoof
085 080 56 54
info@debolderik.net

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Tel: 0900-2001201
www.autoriteitpersoongegevens.nl

laatst gewijzigd 10 februari 2023