Wilde of inheemse bloemenzaden

Wild of inheems?

Wat is het verschil tussen een wilde plant en een inheemse plant?.
Een wilde plant is niet veredeld, maar kan overal vandaan komen.
Een inheemse of heemplant komt al langere tijd in dat gebied voor (meestal sinds de laatste IJstijd). Bijvoorbeeld beemdkroon.

Wanneer inzaaien?

Sinds enkele decennia de belangstelling voor een meer natuurlijke inrichting en beheer van de openbare groene ruimte sterk gegroeid is, heeft het inzaaien van bloemzaden zijn nut bewezen.

  • veelal is zaad van inheemse planten niet meer in de grond aanwezig.
  • behalve in natuurgebieden vind verspreiding vanuit de directe omgeving onvoldoende plaats.
  • door inzaai kan zich in korte tijd een grotere soortenrijkdom ontwikkelen waar dit anders tientallen jaren zou kunnen duren.
  • aanvullend bij inzaai is een zorgvuldig beheer op langere termijn nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Inmiddels is door praktijkervaring van terreinbeheer op dit gebied veel kennis opgedaan.
  • wilde soorten hoeven niet per se van Nederlandse herkomst te zijn. Bij inzaai in de natuur, is het dan ook van belang hiernaar te informeren.