Functie en gebruik Ratelaar

Ratelaar is een hulpmiddel bij de ontwikkeling van bloemrijke vegetaties, doordat het de groei van grassen onderdrukt. Het gebruik van ratelaar soorten om de groei van grassen te onderdrukken is op veel plaatsen toepasbaar. Behalve bij (zeer) voedselrijke uitgangssituaties, of zeer grazige vegetaties. De grassen hebben dan namelijk relatief weinig last van het onttrekken van voedingsstoffen door de ratelaar en worden dus niet of nauwelijks onderdrukt.

Rhinanthus minor - Kleine ratelaar

Wat is ratelaar?

Ratelaar is een 1-jarige halfparasitaire plant uit de bremraapfamilie. Zijn naam heeft de plant te danken aan de rijpe zaden die in de kelkbladen een rammelend geluid maken. Behalve nuttig is het ook een mooie plant. Hij bloeit vrij vroeg, vanaf mei en is dan een mooie aanvulling op een bloemenweide. Hij parasiteerd op met name op gras. Het zaad is kort kiemkrachtig tot het eerst volgende voorjaar en het is een koudekiemer. De beste zaaitijd is dan ook voor de winter. Bij slecht maaibeheer, maaien voordat het rijpe zaad heeft kunnen vallen, kunnen de planten daardoor in 1 jaar tijd uit een terrein verdwijnen. Het zaad kan zonder zijn gastheer kiemen, na het wortelen worden wortels van een gastheer aangeboord voor zijn voedingsstoffen.

Er zijn in Nederland 3 soorten ratelaar:

  • Kleine ratelaar – Rhinanthus minor, groeit op droge tot  vochtige, matig voedselrijke grond
  • Grote ratelaar – Rhinanthus angustifolius, groeit op matig vochtig tot natte, matig voedselrijke grond
  • Harige ratelaar – Rhinanthus alectorolophus, groeit in Limburg, op vrij vochtige, kalkrijke grond

Bij inbreng in bestaande situaties In bestaande situaties krijg je het beste resultaat bij uitzaaien na een maaibeurt in september /oktober, waarbij open plekken in de bodem gecreëerd worden en het zaad licht ingeharkt. Vanaf het volgend voorjaar als de ratelaars zijn gekiemd, begint de remmende werking. In de loop van de komende jaren zal de grasgroei onderdrukt worden en krijgen aanwezige bloemen meer ruimte en kansen om uit te groeien.

Bij inbreng in nieuwe situaties In nieuwe situaties in kale bodem uitzaaien vóór de winter met een bloemenmengsel, vervolgens licht inharken en aandrukken, niet onderwerken.

Zaaidichtheid 0,5-1,0 g/m²